noonki kaahkiihkwe ceeliteeki (84) tikawi aalhkwahki ahsenisiipionki. meemeekwa-hka ciinkwia pyaaci neehi piitilanwi.

noonki peehkonteeki kiinte waawiyiisita (peemineeta).

taaniši kiišikatwi niiyaaha apiyani?

neemani-nko kati aakalaahšimaataweenki? toohkinanto mihtahkiši.
(For English, click below)

Read the rest of this entry »

Advertisements

noonki kaahkiihkwe tikawi ceeliteeki (71) tikawi aalhkwahki ahsenisiipionki.

noonki peehkonteeki napale neepiki (peemineeta).

taaniši kiišikatwi niiyaaha apiyani?

neemani-nko kati aakalaahšimaataweenki? toohkinanto mihtahkiši.
(For English, click below)

Read the rest of this entry »

noonki kaahkiihkwe ceeliteeki (81) aahsanteeki ahsenisiipionki.

noonki peehkonteeki kiinte waawiyiisita (peemineeta).

taaniši kiišikatwi niiyaaha apiyani?

neemani-nko kati aakalaahšimaataweenki? toohkinanto mihtahkiši.
(For English, click below)

Read the rest of this entry »

noonki kaahkiihkwe tikawi ceeliteeki (63) tikawi aalhkwahki ahsenisiipionki.

noonki peehkonteeki kiinte napale waawiyiisita (keešaakosita).

taaniši kiišikatwi niiyaaha apiyani?

neemani-nko kati aakalaahšimaataweenki? toohkinanto mihtahkiši.
(For English, click below)

Read the rest of this entry »

noonki kaahkiihkwe tikawi ceeliteeki (63) aalhkwahki ahsenisiipionki. kapootwe kati nipanwi. meemeekwa-hka piitilaanwi miinawa manetwa piihsaaci.

noonki peehkonteeki kiinte saakwi cecaahkwa kiilhswa (keešaakosita).

taaniši kiišikatwi niiyaaha apiyani?

neemani-nko kati aakalaahšimaataweenki? toohkinanto mihtahkiši.
(For English, click below)

Read the rest of this entry »